Nätgränssnitt

Nätgränssnitt

Vi publicerar dokumentation i enlighet med Post- och telestyrelsens fordran att uppfylla artikel 4.2 i EU-direktiv 1999/5/EG Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment Directive, (R&TTED), beträffande teknisk specifikation av gränssnitt i allmänna telenät. Dokumenten är oftast enspråkiga på antingen svenska eller engelska.

Informationen som lämnas är ingående granskad och fortlöpande aktualiserad. Vi garanterar likväl inte riktigheten och tar inte ansvar för dess användning.