Ändringar & arbeten i Skanovas nät

Ändringar & arbeten i Skanovas nät

Här publiceras information om aktuella ändringar i telestationer och teknikutrymmen samt elkraftsarbeten. Ändringar i nätet kan innebära nyetablering, nedläggning eller flyttning av telestation och kopplingsskåp.

När det är aktuellt med en ändring i nätet någonstans i Sverige kommer du som teleoperatör att få information. Här finns information samlad om större ändringar.

Vi genomför också kontinuerligt underhållsarbeten på våra telestationer. Normalt planerar vi sådana arbeten så att den teletekniska utrustningen på stationen inte ska påverkas men det kan dock finnas en ökad risk för driftstörning.

Notera att du måste vara inloggad för att kunna se de underliggande webbsidorna med detaljerad information om ändringar och arbeten i Skanovas nät.