Ett kopparnät av hög kvalitet

Som teleoperatör kan du med vårt rikstäckande kopparnät erbjuda dina kunder - privatpersoner och företag – tjänster med telefoni, TV- och bredband. Och det i ett nät som övervakas dygnet runt, året runt.

Skanova Kopparaccess

Med Skanova Kopparaccess kan du erbjuda dina kunder telefoni, TV- och bredbandstjänster.

 

Skanova Koppar Punkt till Punkt

Möjliggör kommunikation mellan två kundadresser eller en kundadress och en telestation/nod.

 

Skanova Nätanslutning Koppar

Erbjud kopparbaserade tjänster även där accessnätet behöver kompletteras.


Enkelt att beställa och snabb leverans

När din utrustning är placerad på telestationen beställer du enkelt Kopparaccess utan bindningstid. Du beställer sedan enkelt i vår kundportal eller i ett gemensamt maskin-maskingränssnitt. Där planerar och utvecklar du också ditt nät med hjälp av våra sök- och planeringsverktygen. Och eftersom nätet finns levererar vi snabbt – normalt på bara 6 arbetsdagar.

Ökad bredbandshastighet

Kopparnätet fungerar också för bandbreddskrävande tjänster till både privatkunder och företag genom åtgärder i accessnätet. Och i de fall där bredbandshastigheten inte är tillräckligt hög kan vi hjälpa dig att se över möjliga åtgärder. 

Hög bandbredd med flera kopparpar

Har du stora kapacitetsbehov kan du beställa parallella par och få en sammanhållen leverans av fler Kopparaccesser till samma adress vid samma tillfälle.