Skapa nya möjligheter med våra etableringsprodukter Etableringsprodukter

Skapa nya möjligheter med våra etableringsprodukter. Behöver du utrymme för din telekomutrustning? Vi erbjuder dig en rad etableringsprodukter som gör att du kan leverera till dina kunder över hela landet.

Skanova Inplacering

Placera din telekommunikationsutrustning i ett funktionellt och säkert utrymme i telestationen för alla hyrda produkter.

 

Skanova Samlokalisering

Placera din telekommunikationsutrustning i ett funktionellt och säkert utrymme i telestationen för hyrda fiber- och kopparaccesser.

 

Skanova Operatörstrunk

Skanova Operatörstrunk är en kabel inne på telestationen som kopplar samman en Skanova Inplacering/Skanova Samlokalisering med den hyrda fiberprodukten. Skanova Operatörstrunk kan du använda oavsett vilken fiberprodukter du hyr.

 

Stationskabel Fiber ODF

Stationskabel Fiber ODF är en kabel inne på telestationen som kopplar samman din Skanova Inplacering/Skanova Samlokalisering med hyrd fiberprodukt. Du kan använda den till Fiber Villa, Fiber Lägenhet och Fiber Småföretag.

 

Operatörsnodanslutning

Med produkten kan du ansluta din nod (site) in till en telestation och hyra fiberaccesser utan att hyra utrymme på telestationen. Från 1 januari 2016 kommer produkten att kunna användas till alla Skanovas fiberprodukter.

 

Skanova Extern Anslutningskabel Koppar

Beställ Skanova Extern Anslutningskabel Koppar när du vill ansluta din egen tekniknod till vår telestation eller vårt kopplingsskåp för att därifrån nå våra kopparaccesser.

 

Skanova Anslutning till Kopplingsskåp

Beställ Skanova Anslutning till Kopplingsskåp när du vill koppla samman ditt teknikskåp för VDSL med Skanovas kopplingsskåp, där du har tillgång till Skanovas Kopparaccesser från kopplingsskåpet.

 

Skanova Antennplacering 

Sätt upp din egen antenn för radiokommunikation i våra antennbärare. Din tillhörande teknikutrustning kan du placera i närheten med produkten Skanova Inplacering.