Våra entreprenörer lagar, underhåller och bygger ut vårt nät

Våra entreprenörer lagar, underhåller och bygger ut vårt nät

Våra entreprenörer Eltel Networks Infranet AB och Ericsson AB levererar våra fiber- och kopparprodukter. De underhåller och åtgärdar när fel uppstår i vårt fiber- och kopparnät.  För vår fibersatsning - vår utrullning av fiber över hela landet – sker även i samarbete med andra entreprenörer. Våra entreprenörer är oerhört viktiga för att vårt nät ska hålla den höga kvalitet som vi lovar dig som operatörskund - så att du i din tur kan erbjuda dina tjänster för dina kunder.

När våra entreprenörer utför en leverans

Den kontaktperson, du angivit i din beställning, behöver vid leveranstillfället vara tillgänglig och kunna informera vår entreprenör om tillgång till aktuella utrymmen och annan relevant information. På så sätt undviker vi backningar och onödiga förseningar i din leverans.

Inför en leverans kontrollera därför alltid:

 • Att kontaktpersonen (som är angiven i beställningen) är informerad om var leveransen ska ske t ex i vilket utrymme och stativ.
   
 • Att fastighetsägaren i aktuell fastighet är informerad om leveransen 
   
 • Att fastighetskötaren i aktuell fastighet informerad om leveransen (om denne behöver vara på plats)
   
 • Att entreprenören har tillgång till alla nödvändiga utrymmen i fastigheten. 
   
 • Att kontaktpersonen i aktuell fastighet är informerad om vad den beställda leveransen innebär.
   

För fiberbeställningar vid nätutbyggnad

Med målet att förbättra leveransprecisionen använder vi en och samma entreprenör för allt arbete för en fiberbeställning som kräver nätutbyggnad och vi väljer entreprenör för varje enskild fiberbeställning.

Om du som teleoperatör vill veta vilken entreprenör vi har valt ut för din fiberbeställning, kontakta Skanova Kundservice på 0771-81 60 00, val 1, 2, 2.

För fiberbeställningar som inte kräver nätutbyggnad gäller att val av entreprenör enligt excelfilen här bredvid.