Fiberhjältar 2011-2014

Fiberhjältar 2011-2014
I samband med Skanovas kundseminarium 2011 - 2014 – Fiber till Fler så utsåg Skanova årets Fiberhjältar. Fiberutbyggnaden, en av vår tids största infrastruktursatsningar, drivs av eldsjälar.
 
Med ”Årets fiberkommun” - kommuner som aktivt arbetar med fiberutbyggnad - och ”Årets fiberföretag” - företag som genom sin verksamhet aktivt befrämjar fiberutveckling i Sverige - ville Skanova lyfta upp dessa och samtidigt sprida goda och smarta exempel på hur man kan jobba för en innovativ, kostnadseffektiv och högkvalitativ utbyggnad av Sveriges fibernät.
 

Om tävlingen och bedömningskriterier

Innovation: Har kommunen/företaget gjort något extra för att arbeta innovativt, effektivisera, driva på eller förenkla utbyggnaden av fibernätet i landet eller i närområdet.
 
Förebild: Är kommunen/företaget med sitt engagemang, kvalitetstänk och/eller förändringsförmåga en förebild för andra?
 
Samhällsnytta: Gör kommunen/företaget något extra för att inspirera till användandet av fiber för affärs- och/eller samhällsnytta. 

 

Framtidsvägar. Fiber till fler 2014.

Framtidsvägar. Fiber till fler 2014.

Årets fiberföretag 2014 - Nexans

Nexans, Christer Larsson, Ove Alm, Skanova & Rick Johansson

Nexans är en global leverantör av koppar- och fiberlösningar för kabelsystem som under senare år visat stor förståelse för konsumenters behov och utvecklats konceptuellt på ett imponerande sätt. Företaget har byggt en stark forskning- och utvecklingsorganisation och konsekvent satsat på helhetslösningar för både den lokala- och internationella marknaden.

Genom att kontinuerligt miljöanpassa produkter, arbeta innovativt med återvinning och starta en stiftelse för hållbara lösningar och minskad energifattigdom, har Nexans också skapat stor samhällsnytta.

Årets fiberkommun 2014 - Stockholms stad

Ulla Hamilton, näringslivsborgarråd, Stockholms stad

Fiber är en av vår tids största infrastruktursatsningar och Stockholms stad har genom att stimulera utbyggnadstakten och medvetet öppnat upp för flera infrastrukturägare, satsat på utbyggnad av fiber till både företag och hushåll. Stockholm toppar också internationella jämförelser när det gäller bredbands-penetration och tillgång till ICT-tjänster.

Med en innovativ agenda och strategisk affärsplan för fortsatta satsningar står Stockholms stad ofta som värd för internationella besök i fiberutbyggnadsfrågor, vilket har bidragit till att placera staden och Sverige på fiberkartan internationellt.

 

Med kraften att förändra. Fiberhjältar 2013

Med kraften att förändra. Fiberhjältar 2013

Årets fiberföretag 2013 - www.backinstallation.se

Pierre Bäck med kollegor från Bäck Installation

Bäck installation gör det enkelt att ansluta sig och förstå möjligheterna med fiber. Företagskulturen andas service, teknikkunnande och en god förståelse för slutanvändarna.

Företaget är innovativt och effektiva i sina processer och genom kontinuerlig fortbildning säkras en ständig utveckling och hög kompetens bland de anställda – något som säkerligen varit en bidragande faktor till företagets tillväxt under de senaste åren.

Årets fiberkommun 2013 -  www.molndal.se

Mölndals kommun

Fiber är en av vår tids största och viktigaste infrastruktursatsningar och Mölndals stad tagit utbyggnaden på största allvar. Sedan flera år har kommunen beslutsamt styrt den lokala fiberagendan och aktivt inkluderat bredbandsutbyggnad i den totala stadsplaneringen.

Genom samarbeten med olika nätaktörer och en IT-strategi som stimulerar till ökat användande av ny teknik har kommunen snabbt tagit sig från 27:e till 3:e plats i rankingen över fiberpenetration i Västra Götaland.

Årets fiberföretag 2012 - www.rala.se

Ove Alm, vd Skanova, Tobias Ahl, vd Rala, Lennart Ekdahl, moderator, Hanna Helsing Skanova

Rala får pris som årets fiberföretag för sina innovativa lösningar. Det handlar om teknisk kompetens, branschkunnighet, byggnationsmetoder och säkerhet vid fiberutbyggnad – hur man bygger mer strategiskt och effektivt. Rala har mycket god kompetens, och det gäller alla områden allt från nätplanering och strategi till schaktning, rörförläggning och logistiklösningar i projekt. Något som deras många kunder vittar om. Företaget har expanderat teknikmässigt, infrastrukturmässigt och geografiskt baserat på egen tillväxt. Rala är helt enkelt en förebild i infrastrukturbranschen.

Årets fiberkommun 2012 - www.sunne.se

Ove Alm vd Skanova, Ola Persson, kommunstyrelsens ordförande, Kristina Lundberg och Erik Larsson, Sunne kommun och Lennart Ekdahl, moderator

Sunne kommun får pris som årets fiberkommun för sina innovativa byalagslösningar - de har gått före genom att göra investeringar för att få ut fibern på landsbygden. Genom att anlägga kanalisation ut till byarna har de fått fart på fiberutbyggnaden. Sunne har hittat en modell som är samhällsekonomiskt lönsam. Det är en innovativ lösning för att få nätägare och operatörer att vilja vara där. En förebild för andra kommuner i landsbygden.

 

Fiber till fler 2011

Fiber till fler 2011

Årets fiberföretag 2011 - DellCron

Teknikföretaget DellCron specialiserar sig på fiberoptisk kommunikation. Företaget får priset för sitt innovativa system för spårfräsning (Micro Trenching Technology). Istället för att gräva upp hela trottoaren eller gatan då man ska anlägga fiber räcker det med att fräsa en två centimeter bred ränna. Metoden är både kostnadseffektiv, snabb och miljövänlig.

Årets fiberkommun 2011 - Gotland kommun

Gotland kommun belönas för sin kreativitet och sitt nytänkande som fått igång en fiberutbyggnad på hela Gotland, inte bara i Visby. Rent praktiskt har man överbyggt hindren genom att uppmuntra privata initiativ att samverka med marknaden. Byalag och villaföreningar har startats och de gräver själva ner fibern fram till en anslutningspunkt där fiberleverantören tar över.

Årets fiberleverantör 2011 - Fiber Optic Valley

Fiber Optic Valley har skapat en plattform för utveckling av nya produkter och tjänster baserade på fiberoptik och man har ett eget labb där alla som vill kan testa och utveckla sina idéer på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Målet är att man på ett snabbt och enkelt sätt ska kunna få svar på hur man kan gå vidare med sin affärsidé.