Nyheter

Nyheter

Ändra datum:

Hur arbetar Skanova med miljöfrågan?

29 maj 2017
Koldioxidutsläpp och miljöfarliga ämnen är i fokus för Skanovas miljöarbete. Miljöchef Kristina Appelqvist har haft ett stort miljöintresse redan från barnsben. Här berättar hon om hur Skanova arbetar för att minska sin negativa miljöpåverkan.
Läs mer

Nätförändring i Tyresö (TYR)

24 maj 2017
Tyresö kommun anlägger nytt vatten och avlopp i begränsade områden. I samband med detta kommer el- och telestolpar att plockas bort. Kopparkabel nyförläggs inte, utan fiber erbjuds istället.
Läs mer

Hjälp oss att minska driftstörningar

24 maj 2017
Använd vår app Skanova Skadeanmälan när du vill anmäla synliga skador i nätet. Då kan vi åtgärda skadan snabbare. I appen kan du också beställa tillfällig nedtagning av kabel.
Läs mer

Robust Fiber ska säkra fibernätens kvalitet

11 maj 2017
En branschstandard för hur fibernät ska anläggas har länge saknats. Något som initiativet Robust Fiber tagit fasta på, en vägledning till att beställa och bygga fibernät som är driftsäkra och hållbara över tid.
Läs mer

Förbättringar i kundportalen

11 maj 2017
Nu har vi gjort förbättringar i kundportalen vid felanmälan och reklamation.
Läs mer
  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12