Nyheter

Nyheter

Ändra datum:

Ändrade avtalsvillkor från 1 april 2018

12 Dec 2017
Skild framföring för Skanova Fiber 2009 har utökats från att gälla i accessnätet till att gälla i hela Skanovas nät.
Läs mer

Prenumerera på fibermarknadsområden

8 Dec 2017
Nu blir det enklare att ta del av förändringar av fibermarknadsområden för Skanova Fiber 2009, Skanova Fiber Singel samt Fiber Villa.
Läs mer

Nu kan du göra fler affärer till fast pris

7 Dec 2017
Nu finns det fibermarknadsområden för Skanova Fiber 2009 i Sveriges alla kommuner. Det innebär att du som operatörskund får direkt svar på dina förfrågningar i allt större utsträckning och att du kan göra fler affärer till fast pris.
Läs mer

Enklare beställning av Skanova Fiber Singel

1 Dec 2017
Nu kan du beställa Skanova Fiber Singel i det automatiska flödet.
Läs mer

Nu får du snabbare felavhjälpning

30 Nov 2017
Från och med den 15 januari 2018 ingår Servicepaket 1 som standard i Skanova Fiber 2009. Det innebär att felavhjälpningstiden halveras.
Läs mer
  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10