Nyheter

Nyheter

Ändra datum:

Information om platsbesök i kundportalen

11 Dec 2018
Nu finns det mer information för en fiberförbindelse beställd med Arbifas Fiber Plus i kundportalen och i NetBusiness Connect.
Läs mer

Inbjudan till samråd av ny telestation i Borås

15 Oct 2018
En ny stadsdel kommer byggs i Borås och i samband med det så planeras en ny telestation att uppföras. Härmed bjuds teleoperatörer in till samråd.
Läs mer

Fastighetsägarens namn och kontaktuppgifter

10 Oct 2018
Hjälp oss med rätt kontaktuppgifter så går installationen snabbare.
Läs mer

Tillfälligt längre leveranstider i Umeå från och med 3 december

9 Oct 2018
Byte av IT-system innebär tillfälligt längre leveranstider för fiber i Umeå från 3 december 2018. Lägg därför gärna dina ordrar i god tid. Den förlängda leveranstiden gäller enbart nätutbyggnad och inte ordrar i befintligt nät.
Läs mer

Ändrade avtalsvillkor gäller från 1 oktober 2018 och 1 januari 2019

27 Sep 2018
Priserna för Skanova Kopparaccess och Skanova Samlokalisering ändras med anledning av PTS ändring av beslut om skyldigheter på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur (2018-09-18, Dnr:17-8944). Skanovas Referenserbjudande, bilaga Allmänna villkor, har uppdaterats gällande personuppgiftsbiträdesavtal
Läs mer
  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7