Tillbaka till nyhetslista
20 Jun 2018

Vi blir Telia

Vi blir Telia

Vi vill göra det enklare att vara operatörskund hos oss. Därför lanserar vi idag Telia Wholesale – vår one-stop-shop mot grossistmarknaden. I samband med det kommer det mesta av Skanova att bli Telia.

Med Telia Wholesale väver vi samman Skanovas och Telia Operator Business produkter och tjänster till ett samlat operatörserbjudande för fast och mobil kommunikation.

I samband med att grossistdelarna av Skanova och Operator Business går samman och bildar Telia Wholesale, så kommer de delar av Skanova som hanterar drift, nätägarfrågor och nätplanering att byta namn till Telia.

Detta medför inte några förändringar i vilken avtalspart som tillhandahåller tjänsterna eller i faktureringsrutinerna. 

Läs mer på teliaoperator.se/wholesale