Skanova erbjuder köp av fiberföreningars fibernät

Skanova erbjuder köp av fiberföreningars fibernät

En investering i ett fibernät är en investering för framtiden. Planerar ditt byalag att skaffa snabbare bredband och etablera ett fibernät? Att få ett fibernät på plats krävs ett stort engagemang och mycket jobb, därefter fortsätter ansvaret att säkra fibernätets framtida funktion.  Skanovas erfarenhet är att fiberföreningar, som till exempel byalag, har svårare att hitta engagerade medlemmar som vill ha ansvaret för och sköta om fibernätet när det väl är på plats.

Innan fiberföreningen börjar bygga fibernätet

Skanova kan hjälpa ditt byalag att få ner totalkostnaden för era medlemmar att få bredband genom att vi köper det färdigbyggda fibernätet. Vi erbjuder specifikationer för byggnation av ett framtidssäkert och robust nät. Genom att följa våra specifikationer kan vi erbjuda bästa ersättning per fiberanslutning vid köp av nätet. Innan upphandlingen av nätbyggnationen, skicka in en intresseanmälan, se dokument till höger, för att säkerställa att Skanova kan köpa nät i er geografi. Skanova erbjuder:

  • specifikationer för ett robust och framtidssäkert fibernät
  • ersättning per aktiv fiberanslutning
  • anslutning till vårt rikstäckande fibernät som ger Sveriges teleoperatörer möjlighet att erbjuda tjänster till er
  • drift och underhåll
     

Hjälp att etablera fibernätet med Zitius

Skanova samarbetar med Zitius, Sveriges ledande kommunikationsoperatör på öppna nät, som guidar fiberföreningar från idé till färdigt nät. I tjänsteportalen Zmarket kan fiberföreningar välja bland alla marknadsledande tjänsteleverantörer för internet, telefoni och tv.

Läs mer om Zitius:

Kontakta Zitius

Mejl: oppenfiber-landsbygd@teliacompany.com
Telefon: 020-118 500 

Har ni redan byggt ett fibernät men vill överlämna ägaransvaret?

Om ditt byalag redan har byggt ett fibernät, men inte vill ha ansvaret för nätet och att nätet är fortsatt driftsäkert. Låt Skanova köpa fibernätet, vi erbjuder:

  • ersättning per aktiv fiberanslutning
  • anslutning till vårt rikstäckande fibernät som ger Sveriges teleoperatörer möjlighet att erbjuda tjänster
  • drift och underhåll

Ett fibernät som alltid fungerar

Med Skanova som ägare av fibernätet får fiberföreningen en partner som tar ett långsiktigt ansvar för fibernätet och ser till att det alltid fungerar. Skanova gör det även möjligt för nya hushåll att ansluta sig. Fibernät blir en långsiktig kommunikationslösning med hög kapacitet och kvalitet. Fiberföreningen behöver inte lägga tid och pengar på fibernätet när det är väl är byggt.