Teknisk information om skanova.se

Teknisk information om skanova.se

Rekommenderade webbläsare

Vi rekommenderar dig att använda någon av dessa webbläsare

Skanovas kundportal är anpassat för moderna webbläsare och du bör inte använda Internet Explorer version 8 eller tidigare versioner.

Om du tidigare använt Internet Explorer version 9 eller senare versioner när du besökt vår webbsida, så har du behövt använda Kompatibilitetsläget för att kunna använda våra verktyg. Har du använt Kompabilitetsläget rekommenderar vi nu att du stänger av det genom att klicka på Kompatibilitetslägesikonen i adressfältet (ikon= Kompabilitetslägesknapp2). När nytt läge är aktiverat byter ikonen färg (ikon= Kompabilitetslägesknapp1) Ladda sedan om skanova.se

Rekommenderad skärmstorlek

Skanova.se är och kundportalen anpassat för skärmar med en upplösning på minst 1280 pixlar på bredden.

Tömma Cookies

Webbsidan skanova.se och kundportalen, inklusive NetBusiness web, använder cookies. Ibland kan det bli problem med cookies och det kan innebära att de olika formulären inte laddas korrekt flikar eller knappar försvinna i vyerna. Därför är det bra att regelbundet tömma cookies på din dator.
Läs mer om cookies på skanova.se.

Så här tömmer du cookies:

I de flesta webbläsare fungerar tangentkombinationen
Shift + Control + Delete för att tömma cookies.

I fönstret som visas markerar du vad som ska tas bort, tex cookies. Klicka därefter t ex OK eller Rensa.

Pop-up fönster

Vår kundportal använder pop-up fönster som ibland blockeras av brandvägg, operativsystem eller annat verktyg. Dessa pop-up fönster visar information i våra orderformulär och används bland annat i verktyg som Kartsök. Som kund behöver du alltså tillåta pop-up fönster på skanova.se för att kunna använda webbplatsens funktioner fullt ut.

Java

Verktyget Kartsök under Sök & Planera bygger på Java. För att kunna använda Kartsök måste du därför aktivera Java i din webbläsare (Java är aktiverat enligt standard).

Pdf-filer

Viss information finns i pdf-filer, de är markerade med en särskild ikon. För att öppna och läsa dessa filer behöver du programmet Adobe Reader. Har du inte redan detta program installerat på din dator finns det att ladda ner gratis via www.adobe.com