Telefonnummersök Express

Telefonnummersök Express

Telefonnummersök Express hjälper dig att bedöma vad du kan leverera till din kund. Det enda du behöver göra är att ange din kunds telefonnummer.

Använd Telefonnummersök för:


I sökresultatet visas kopparparets adressdetaljer:

Sökresultatet anger bland annat upptagningsområdet (UTO) och ledningslängden. Dessutom framgår om kunden redan har bredband på samma kopparpar som telefoniabonnemanget eller om det skulle finnas något hinder för att få det via kopparaccessen.