Områdessök

Områdessök

Områdessök ger dig en överblick över ett områdes tillgängliga Fiber Villa, Fiber Lägenhet & Fiber Småföretag med en sökning.

Använd Områdessök för:

Skapa rapporter - få en helhetsbild över ett område

Med verktyget Områdessök gör du i kundportalen en sökning på ett fibermarknadsområde/FMO-villa, postnummer eller tillträdespunkt eller. Inom ett par minuter generas en rapport som ger dig detaljerad information och vilken priskategori för alla adresserna i området.

Rapporten ger dig bland annat information om:

  • adress: gatunummer, ingång, postnummer, postort, adressdetaljer
  • FMO-villa
  • tillträdespunkt: KC, skåp
  • boendetyp
  • beställningsbara produkter
  • fiberstatus (t ex aktiv fiber)
  • priskategori
     

Ladda ner filen från Mina rapporter

Rapporten finns tillgänglig i csv-format på webbsidan Avtal & dokument, under Mina Rapporter eller under Dokument i den blå menyn.

Eftersom Områdessök genererar rapporter kan du komma att behöva komplettera din befintliga behörighet i kundportalen med Mina rapporter. När du har behörigheten så får du en ny flik "Mina rapporter" på webbsidan Avtal & dokument. Kontakta ditt företags behörighetsadminstratör eller Skanova Kundservice för att beställa behörigheten.