Kartsök

Kartsök

Med Kartsök ser du enkelt i en karta eller satellitbild var FMO-villa finns, var Skanovas upptagningsområden (UTO) finns och var FMO och anslutningspunkter finns för Skanova Fiber 2009 och Singel. Du söker på adress, koordinater, ort, UTO, FMO, kommun eller län. 

Med en länk från ditt sökresultat i Adressök kan du enkelt klicka dig vidare till Kartsök, du kommer direkt till en kartbild med den adress du sökte på. I sökverktyget finns en utförlig manual som beskriver hur du använder verktyget och alla dess funktioner.

Gå direkt till Kartsök (befintliga användare av kartsök)

Beställ inloggning till Kartsök

Du kan använda Kartsök för dessa produkter: 

När du har sökt en adress kan du aktivera olika vyer under fliken Kartlager för att få önskad information: 

  • fibermarknadsområden för Fiber Villa, Fiber Lägenhet och Fiber Småföretag (FMO-Villa) 
  • fibermarknadsområden för Skanova Fiber 2009 (FMO)
  • områden för Skanova Fiber Singel
  • anslutningspunkter för Skanova Fiber 2009/Singel
  • upptagningsområden (UTO)
     

När du vill erbjuda fiber till villor, lägenheter och småföretag 

Kryssa i Fiber Villa och kartbilden visar fibermarknadsområden för Fiber Villa, Fiber Lägenhet och Fiber Småföretag (FMO-villa). Här framgår även om området är i byggfas eller eftermarknadsfas. Se exempel:


 

När du vill erbjuda Skanova Fiber 2009 

Kryssa i Skanova Fiber 2009 och/eller Anslutningspunkt Skanova Fiber 2009/Singel och kartbilden visar FMO och anslutningspunkter för Skanova Fiber 2009. Även prisnivån för FMO visas. Du kan även söka på en specifik adress för att se om den finns inom ett FMO. Genom att zoom in på en fastighet framgår om/var anslutningspunkt finns på adressen. Här framgår även om fler byggnader finns inom en fastighet. Se exempel:


 

Områden för Skanova Fiber Singel

Se vart produkten Skanova Fiber Singel erbjuds genom att aktivera lagret Skanova Fiber Singel. Du kan också aktivera lagret Anslutningspunkt Skanova Fiber 2009/Singel för Skanova Fiber Singel på samma sätt som du kan göra för Skanova Fiber 2009.

Upptagningsområden (UTO) 

Se vilket upptagningsområde en telestation har. En etablering på telestationen ger dig möjlighet att beställa kopparaccesser inom upptagningsområdet. Se exempel: