Förbindelsenummersök

Förbindelsenummersök

Förbindelsenummersök är det användbara verktyget när du vill göra ett operatörsbyte och vill kontrollera att det förbindelsenummer du fått uppgift om, från din kund eller annan teleoperatör, går till rätt adress. 

Använd Förbindelsenummersök för:  

I sökresultatet visas förbindelsenumrets adressdetaljer:

Sökresultatet anger även bland annat upptagningsområde och ledningslängden. Vid fältet Aktiv typ av produkt: framgår om förbindelsenummret är en koppar- eller fiberprodukt.