Adressök

Adressök

Med hjälp av Adressök kan du, genom att ange kundens adress, få veta om det finns kopparnät eller fibernät eller båda tillgängliga på adressen.

Du kan även söka adressens tillgängliga koppar- och fiberprodukter med fastighetsbeteckning. Från den sökta adressen kan du komma direkt i Kartsöks kartbild. 

Använd Adressök för:

I sökresultatet för Skanova Kopparaccess visas:

  • adressdetaljer
  • aktiv kopparaccess med aktuellt telefonnummer/förbindelsenummer
  • passiv kopparaccess med tidigare telefonnummer/förbindelsenummer 

Adressök är ett mycket användbart verktyg då du beställer Skanova Kopparaccess Hel ledning och vill beställa enkel installation. Använd länken vid adressen i sökresultatet för att se adressen i Kartsöks kartbild. (Om vald adress inte visas i kartbilden, rensa webbläsarens cookies).


 

I sökresultatet för Fiber Villa, Fiber Lägenhet och Fiber Småföretag visas

  • om adressen finns i ett FMO-villa område 
  • fiberaccessens aktuella status
  • beställningsbara produkter Fiber Villa, Fiber Lägenhet, Fiber Småföretag

Använd länken vid adressen i sökresultatet för att se adressen i Kartsöks kartbild. 


 

I sökresultatet för Skanova Fiber 2009 visas:

  • levererbarhet: snabbleverans, normalleverans eller om teknisk undersökning krävs
  • gångvägsbeskrivning, se registrerad gångvägsbeskrivning till fastighetens anslutningspunkt (finns ej till alla fastigheter)

Sök på adresser och noder och använd länken vid adressen i sökresultatet för att se adressen i Kartsöks kartbild.