Singelservice – när du vid felanmälningstillfället behöver snabbare felavhjälpning

Singelservice – när du vid felanmälningstillfället behöver snabbare felavhjälpning

Singelservice finns i tre varianter - alla anpassade till dina kunders behov - Singelservice Nästa dag, Singelservice 8 timmar och Singelservice Direkt. 

Om du vid felanmälningstillfället upptäcker att du behöver snabbare felavhjälpning än vad som ingår i din förbindelse beställ då Singelservice i direkt i kundportalen. Singelservice är möjlig att beställa året runt i utvalda geografier när vi har ett normalt serviceläge i vårt nät. Du ser direkt i kundportalen när du kan beställa Singelservice Nästa dag och Singelservice 8 timmar. För tillgång till Singelservice Direkt - kontakta Skanova Drift.

I singelservice felsöker vi på hela förbindelsen. Skulle det visa sig att ett anmält fel inte är i Skanovas nät, så fortsätter teknikern felsökning och felavhjälpning i företagets fastighetsnät. Säkra därför alltid fastighetsägares tillåtelse vid felanmälan.

Singelservice kan du beställa även på förbindelser som har servicepaket.

Singelservice Nästa dag

Service anpassad för dina privatkunder

 • felet du anmäler idag är åtgärdat nästa dag
 • kan beställas för Skanova Kopparaccess, Skanova Koppar Punkt till Punkt, Fiber Villa och Fiber Lägenhet
 • faktureras när felet är åtgärdat innan 24.00 nästa dag
 • vid beställningen av Singelservice Nästa dag tidsbokar du när din kund är tillgänglig och teknikern får tillträde till bostaden
 • teknikern kontaktar alltid din kund minst en gång inom tidsbokat intervall
  Beställningstidpunkt

Tidsbokning

 
  - före kl 15.00 alla dagar, året runt förmiddag:
eftermiddag:
heldag
07.30-12.00
12.00-18.00
07.30-18.00
 
         
  - efter kl 15.00 och efterföljande
  dag är en helgfri vardag
eftermiddag:
heldag:
12.00-18-00
07.30-18.00
 
         
  - efter kl 15.00 och efterföljande
  dag är lördag, söndag eller helgdag
heldag: 07.30-18.00  
         Singelservice 8 timmar

Service anpassad för dina företagskunder

 • felet du anmäler är åtgärdat inom 8 timmar under servicetid,
  alla dagar 07.30-18.00
 • kan beställas för alla koppar- och fiberprodukter
 • faktureras när felet är åtgärdat inom 8 timmar inom servicetid
 • teknikern förväntar sig att din kund är tillgänglig under servicetid
  och att teknikern då får tillträde till företagets lokaler
   

Singelservice Direkt

Vid särskilt brådskande felsituationer

 • teknikern startar arbetet så snabbt som möjligt
 • ring före beställning för information om snabbast möjliga åtgärd
 • en handläggare på Skanova pekas ut att ansvara för din beställning av Singelservice Direkt
 • handläggaren kommer ge besked om beräknad klartid så snart teknikern startat upp arbetet på plats
 • du får löpande information tills ditt ärende klarskrivits
 • kan beställas för alla koppar- och fiberprodukter
   

Har du frågor om singelservice?

Se gärna frågor och svar om bland annat funktionalitet, servicepaket, singelservice och geografiskt täckning.