Frågor och svar om Skanova Service

Frågor och svar om Skanova Service

Hur beställer jag servicepaket och singelservice?

 

 1. Hur sent kan jag beställa Singelservice Nästa Dag och ändå få felet åtgärdat under morgondagen?

  Svar: Fram till 24:00. Vid beställning efter kl. 15:00 kommer felet att avhjälpas under eftermiddag/kväll nästa dag.

   
 2. Kan jag via kundportalen se om det redan är rapporterat ett kabelfel till adressen?

  Svar: Ja det kan man för både koppar- och fiberförbindelser.

   
 3. Kan jag beställa Skanova Service för Samlokalisering respektive Inplacering?

  Svar: Nej, Skanova Service kan endast beställas för förbindelseprodukter.

   
 4. Hur beställer jag Singelservice Direkt?

  Svar: Kontakta alltid Skanova före du beställer Singelservice Direkt i kundportalen. Vid din första kontakt får du information om när felavhjälpning kan påbörjas.

   
 5. Går det i efterhand, till exempel timme efter felanmälan, beställa en singelservice?

  Svar: Ja. Komplettera din order genom att kontakta Skanova Driftenhet. Observera att starttid/sluttid för den beställda singelservicen sätts från den tid du gör din beställning, inte tiden för den ursprungliga felanmälan.

   
 6. Kan jag beställa service på en transportnätsförbindelse?

  Svar: Ja, du kan beställa servicepaket på de Skanova Fiber 2009 förbindelser du kan beställa i Hantera. Om du begär offert på en länge sträcka bestående av flera Skanova Fiber 2009 förbindelser, ange att du vill att offerten ska inkluderas servicepaket för förbindelsen.

  Ett alternativ till servicepaket är att beställa singelservice i samband med felanmälan.
 • Singelservice Direkt, teknikern startar sitt arbete direkt eller så snabbt det bara är möjligt. Innan beställning tar du kontakt med Skanova Driftenhet för att få besked om när arbetet kan starta. När entreprenören startat uppdraget kommer du även få besked om preliminär klartid.
   
 • Singelservice 8 timmar, åtgärdstiden är 8 timmar inom servicetiden 7:30 – 18:00 alla dagar. Om singelservice kan tillhandhållas beror på geografi och serviceläge, beställningen görs i kundportalen.
  Läs mer om singelservice 
 

Vad händer när jag beställt Skanova Service?

 

 1. När jag beställt Singelservice Nästa dag alt Singelservice 8 timmar, får jag någon återkoppling om Skanova inte hinner klart i tid?

  Svar: Vid en eventuell försening kontaktar Skanovas entreprenör din kund direkt och kommer överens om en ny tid samt uppdaterar därefter i kundporteln så att du som operatör kan följa ärendet.

   
 2. När jag beställer en Singelservice Nästa dag får jag felet avhjälpt nästa dag även om det är en lördag, söndag eller helgdag?

  Svar:
  Ja

   
 3. När jag beställt en Singelservice Direkt, kommer jag få löpande återkoppling under felavhjälpningen?

  Svar: Ja, en handläggare på Skanova pekas ut att ansvara för din beställning av Singelservice Direkt. Handläggaren kommer ge besked om beräknad klartid så snart entreprenören startat upp arbetet på plats. Du kommer få löpande information tills ditt ärende klarskrivits.
 

Vad innebär det att felavhjälpning i fastighetsnät ingår i Skanova Service?

 

 1. När felsöker och felavhjälper Skanova i fastighetsnät?

  Svar: Du felanmäler till Skanova när din felavgränsning tyder på att felet kan vara i Skanovas nät. När du felanmäler får du frågan om Skanovas tekniker får felsöka och åtgärda fel i fastighetsnätet (i företagsbyggnad) om teknikern inte hittar något fel i Skanovas nät. Svarar du ja på frågan (se även fråga 2) och felet visar sig vara i fastighetsnätet då kommer teknikern att åtgärda det.

   
 2. Kommer fel i fastighetsnät i företagsbyggnad avhjälpas oavsett vem som äger fastighetsnätet?

  Svar: Ja, teknikern felavhjälper i alla fastighetsnät (i företagsbyggnader) men vid felanmälan i kundportelen måste du ange att fastighetsägaren godkänner att Skanova får utföra felavhjälpning i fastighetsnätet. Fastighetsnätet måste vara möjligt att reparera. Skanova bygger inte nya fastighetsnät.

   
 3. När jag vet att det är fel i fastighetsnätet, vad gör jag då?

  Svar: Du hanterar själv felavhjälpningen med egna tekniker när du avgränsat att felet att inte är i Skanovas nät.
 

Vad innebär geografisk täckning?

 

 1. Var kan jag se den geografiska täckningen för just det område jag vill beställa Skanova Service?

  Svar: Alla stationsområden och beställningsbar service ser du i Servicenivå per stationsområde.
  Läs mer om geografisk täckning

   
 2. Jag har idag en förbindelse med ett servicepaket som ligger utanför den geografiska täckningen. Kan jag ha kvar servicepaketet?

  Svar: Skanova kommer även i fortsättningen att åtgärda fel enligt det beställda servicepaketet även om det är utanför den geografiska täckningen. Däremot ser vi att på sikt kommer vi inte att kunna erbjuda alla servicenivåer i alla geografier.

   
 3. Kommer jag behöva säga upp befintliga servicepaket som inte kommer ingå i den geografiska täckningen efter att den införts?

  Svar: Nej, den geografiska täckningen gäller endast för servicepaket som beställs efter 15 februari 2015. 
 

Hur blir blir jag fakturerad för Skanova Service?

 1. Behöver jag betala om jag beställer en Singelservice Nästa dag alternativt Singelservice 8 timmar och det visar sig att förbindelsen ingår i ett kabelfel?

  Svar: Oavsett var i nätet felet är debiterar Skanova om det  åtgärdas i tid. Åtgärdas inte felet i tid behöver du inte betala.
   
 2. Måste jag alltid betala för Singelservice Direkt?

  Svar: Ja


   
 3. Är fakturerade singelservice rabattgrundande?

  Svar: Nej, det är endast kvartalsavgifterna för servicepaketen som ger rabatt.