Geografisk täckning ökar pålitligheten

Geografisk täckning ökar pålitligheten

Serviceprodukt per stationsområde  

Den geografiska täckningen är indelad i tre servicenivåer som gäller för både koppar- och fiberprodukter. För transportförbindelser erbjuder vi servicepaket mot offert alternativt Singelservice Direkt.

Servicepaket 1-16 och alla singelservice är beställningsbara till drygt 80 % av alla aktiva förbindelser. Servicepaket 1 är beställningsbar till alla aktiva förbindelser.

Mer information per stationsnivå

På kartan nedan och i Excelfilen till höger ser du den servicenivå som gäller för respektive stationsområde.

  • Servicenivå 1: Alla servicepaket och alla singelserviceprodukter
  • Servicenivå 2: Servicepaket 1,2,4,5 och 13 samt singelservice Direkt
  • Servicenivå 3: Servicepaket 1 samt Singelservice Direkt

 

Sverigekartan visar en översiktligt bild över möjlig servicenivå, 1-3, per stationsområde.