Skanova Service

Skanova Service
Se avtal

När du vill ha snabbare felavhjälpning på hela förbindelsen erbjuder vi servicepaket och singelservice som du väljer efter dina kunders behov och förutsättningar.
 

Du väljer och får unik service, uppbyggd enligt dina behov och krav. Detta ger dig en bättre kontroll och säkerhet för dina förbindelser och du är garanterad att vi åtgärdar alla eventuella fel inom de tidsramar du valt.

Servicepaket och singelserviceMed Skanova Service får dina kunder snabbare felavhjälpning

Abonnera på servicepaket för din förbindelse när du alltid vill säkra snabbare felavhjälpning. Beställ singelservice vid felanmälningstillfället när behovet av snabbare felavhjälpning uppstår.

Det finns en geografisk täckning för servicepaket och singelservice. Vid beställning av singelservice är det aktuella serviceläget i Skanovas nät avgörande.


Om det skulle visa sig att ett anmält fel inte är i Skanovas nät, så fortsätter teknikern felsökning och felavhjälpning i företagets fastighetsnät.

Används för
Skanova Fiber 2009
Se avtal
Fiber Lägenhet
Se avtal
Fiber Småföretag
Se avtal
Fiber Villa
Se avtal
Skanova Fiber
Se avtal
Skanova Kopparaccess
Se avtal
Skanova Koppar Punkt till Punkt
Se avtal
Etablering
Skanova Extern Anslutningskabel Koppar
Se avtal