Installerat och klart vid leverans av kopparförbindelse

Installerat och klart vid leverans av kopparförbindelse

Komplettera din nybeställda kopparförbindelse med Skanova Arbifas Koppar2. Då kopplar vi fram kopparförbindelsen i fastighetsnätet och installerar din utrustning, CPE, direkt vid leverans hos företagskund.

Du får en sammanhållen leverans - installerad och klar hos din företagskund. Förutom den effektivare leveransen så minskar vi påverkan på miljön med bara en entreprenadresa till din kund.

Beställ framkoppling och installation direkt vid leverans

  • vid nybeställning av kopparförbindelser
  • anpassningsbar efter behov och förutsättningar
  • för dina företagsleveranser

Parallella kopparpar och installation av din utrustning

Beställer du flera parallella förbindelser (bundlade kopparaccesser) ange Skanova Arbifas Koppar2 och valt paket på en förbindelse och de övriga med tillägget Skanova Arbifas Koppar.

Anpassa produkten efter önskemål och förutsättningar

I Skanova Arbifas Koppar2 ingår alltid framkoppling i fastighetsnät samt installation och hantering av din utrustning vid din kunds adress på brukarstället. Du kan välja ett av 6 arbetspaket för din beställning.

Arbetspaket

 

Innehåll

1

 

Nyinstallation av modem
 

2

 

Nyinstallation av modem och switch
 

3

 

Uppgradering med ytterligare kopparpar
Befintlig utrustning används
 

4

 

Uppgradering med ytterligare kopparpar
Nyinstallation av modem och ev switch.
 

5

 

Nyinstallation av modem och switch
Utrustningen konfigureras av Skanova
 

6

 

Uppgradering med ytterligare kopparpar
Nyinstallation av modem och ev switch
Utrustningen konfigureras av Skanova

 

Har du frågor om Skanova Arbifas Koppar2?

Kontakta Kundservice kundservice-koppar@skanova.se eller
0771-81 60 00, val 1,1.