Utvecklingen mot framtidens nät

Utvecklingen mot framtidens nät

Telia Company och telekombranschen har under flera år investerat miljarder i framtidens nät som i huvudsak baseras på fiber och mobila nät, 4G. Telia Company satsar 9 miljarder under 2015-2018.
Fiber och mobila nät är redan de vanligaste infrastrukturerna för uppkoppling och denna utveckling kommer att fortsätta. Drygt hälften av alla hushåll och företag i Sverige har tillgång till fiber och mer än 99 procent har tillgång till 4G.

Utvecklingen innebär samtidigt att uppkoppling via kopparnätet minskar i snabb takt. I allt fler områden kommer det inte vara möjligt för Skanova - ägare av kopparnätet - att fortsätta underhålla och investera i kopparnätet för att garantera den nivå av driftsäkerhet som ett allt mer digitaliserat samhälle kräver. Det är därför nödvändigt för Skanova att avveckla kopparnätet i områden där koppartjänster inte är framtidssäkra eller kundunderlaget är för litet.

I Excelfilen till höger kan du se vilka kopparnät som kommer att avvecklas. Det är de kopparnät som utgår från de telestationer som anges i filen. I vissa fall kan en station sträcka sig över flera kommungränser. Vi har då pekat ut huvudkommunen.

Det är inte möjligt att göra nybeställningar av kopparaccesser via kundportalen på Skanova.se eller NetBusiness Connect, när det är mindre än 12 månader kvar till avvecklingsdatumet. Vid särskilda behov av ny kopparaccess ta kontakt med Skanova Kundservice för fortsatt hantering. 

Mer information om nätförändringar finns på de inloggade webbsidorna under Ändringar och arbeten i Skanovas nät.

Se även information om Framtidens nät på Telia.se

Här har vi sammanställt vanliga frågor som vi får om kopparavvecklingen.

Information om hur slutkunden berörs av förändringarna finns på PTS, Post- och telestyrelsens, hemsida.  

 

 

Utsänd och publicerad information om förändringarna

       

Information inför förändringar höst 2016

      

Information utsänd till alla operatörer
och publicerad på skanova.se
Förandringen mot framtidens nät

  november 2015  
Information om uppsägning utsänd till
berörda operatörer
 
  november 2015  
Information utsänd till berörda
privatpersoner och företag
  augusti 2016 &
oktober 2016
 
 
       
       

Information inför förändringar vår 2017

     
Information utsänd till alla operatörer
och publicerad på skanova.se
 Förändringen mot framtidens nät
 
  mars 2016  
Information om uppsägning till berörda operatörer
 
  mars 2016  
Information från Skanova till berörda privatpersoner och företag   prel februari &
april 2017
 
       
       

Information om förändringar höst 2017

     
Information utsänd till alla operatörer
och publicerad på skanova.se
Förändringen mot framtidens nät
 
  augusti 2016  
Information om uppsägning till berörda operatörer
 
  september 2016  
Information från Skanova till berörda
privatpersoner och företag
  prel augusti &
oktober 2017
 
       
       
Information inför förändringar vår 2018      

Information utsänd till alla operatörer
och publicerad på skanova.se
Förändring mot framtidens nät

  februari 2017  
       
       
Information inför förändringar höst 2018      

Information utsänd till alla operatörer
och publicerad på skanova.se
Förändring mot framtidens nät

  maj 2017  
       
       
Information inför förändringar 2019      

Information utsänd till alla operatörer
och publicerad på skanova.se
Förändring mot framtidens nät

  januari 2017  

Information utsänd till alla operaörer
och publicerad på skanova.se

Nyhetsbrev Alfrida Avveckling Roslagen

  mars 2019