Lokalt virtuellt tillträde till Telia Companys kopparbaserade accessnät

Lokalt virtuellt tillträde till Telia Companys kopparbaserade accessnät

Enligt PTS beslut den 19 februari 2015 (Dnr 11-9306) på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3a) ska Telia Company tillhandahålla lokalt virtuellt tillträde till Telia Companys kopparbaserade accessnät. Funktionen brukar även benämnas VULA från det engelska utrycket Virtual Unbundled Local Access.

VULA är en förbindelse från slutkundens ändutrustning (ett xDSL-modem) till Telia Companys aktiva ändutrustning (DSLAM) på telestationen. VULA-förbindelsen överlämnas på telestationen till grossistoperatören via ett standardiserat Ethernetgränssnitt. Förbindelsen är avsedd att kunna användas om tillträde till Kopparaccesser inte lägre är ekonomiskt eller praktiskt möjligt.

Produkten är ännu inte utvecklad utan kommer att tas fram om det finns efterfrågan från kunder som köper Kopparaccess från Skanova.

Begära virtuellt tillträde till Kopparaccesser

Använd blanketten Lokalt virtuellet tillträde för att begära virtuellt tillträde till kopparaccess, blanketten är tillgänglig till höger när du är inloggad, och sänd den till kundservice-koppar@skanova.se.

Telia Operator Business har ansvaret för framtagandet av produkten och kommer tillämpa en rutin som finns publicerad på Telia Operator Business webbsida

Skanova kommer att överlämna din begäran till Telia Operator Business som kommer ha den fortsatta kontakten med dig angående produkten.