Kvalitetskontroll av Kopparaccess

Kvalitetskontroll av Kopparaccess

Är prestandan i Kopparaccessen inte tillräckligt hög för bredbandsförbindelse (för t ex TV) eller förekommer det störningar som påverkar kapaciteten?Från och med 1 oktober 2014 ingår Skanova Kvalitetskontroll i Skanova Kopparaccess. Beställning och utförande av funktionen gör du i kundportalen i gränssnittet för felanmälan och reklamation.

Med Kvalitetskontroll av Kopparaccess gör vi en analys av kopparparet för att säkerställa att det inte är felaktigt. Vi undersöker också om det är möjligt att genomföra åtgärder som kan höja bredbandshastigheten och eliminera störningar.

Det här utförs vid Kvalitetskontroll av Kopparaccess:

  • fördjupad undersökning av Kopparaccessen för bredbandsförbindelsens prestanda och kvalitet
  • vid behov utbyte/åtgärd av mindre nätdelar
  • kontroll och om möjligt åtgärd av utifrån kommande störning
  • kontroll att erhållen bandbredd är rimlig i förhållande till förutsättningarna.