Checklista för en lyckad kopparleverans

Checklista för en lyckad kopparleverans

För en snabb och effektiv leverans ska alltid installationen i fastighetsnätet vara godkänd av fastighetsägaren och de som berörs av arbetet ska vara informerade.

 

Stäm därför alltid av:

 • att fastighetsägaren är informerad om installationen
 • att det finns kopparnät i fastigheten
 • att det finns dragbar kanalisation i fastighetsnätet
 • att fastighetsägaren ger Skanova tillstånd att koppla i fastighetsnätet, eller om det ingår i beställningen, dra ett nytt fastighetsnät
 • om Arbifas är beställd: om det är >3 meters höjd (ev skylift behövs)
 • om Arbifas inte beställs: vilken plint och par i fastighetsnätet som kopparförbindelsen ska kopplas mot eller om den ska avslutas med slinga.


Säkra alltid att din kunds kontaktperson:

 • är informerad om att leveransen ska ske
 • finns nåbar för teknikersamtal, även några dagar före leveransen
 • finns på plats om leveransen kräver det
 • känner till var och hur leveransen ska avlämnas, i överlämningspunkt eller om arbete i fastighetsnät (Arbifas) är beställt.
 • har tillgång till nycklar till låsta utrymmen
 • om Arbifas är beställd:
  • känner till var fastighetsnätet finns i fastigheten, d v s säkerställer med fastighetsägaren om kanalisation (rör, kabelstegar, hål genom mellan-väggar o s v) mellan anslutningspunkt och kunds utrymme så att tekniker kan få det anvisat på leveransdagen
  • har kontaktuppgifter till fastighetsskötare som känner till fastigheten
  • tar bort eventuella hinder längs den planerade kabelvägen (möbler, undertak, brandtätningar o dyl)

 

Vid kopparanslutning ansvarar och bekostar beställande Operatör och/eller Fastighetsägare all installation av kanalisation på fastighet. 

För mera information om Nätgränssnitt och anslutning till Skanovas telenät se Nätgränssnitt