Vi erbjuder Skanova Kopparaccess i fyra varianter

Vi erbjuder Skanova Kopparaccess i fyra varianter

Välj mellan Hel och Delad ledning från telestation eller Hel och Delad ledning från kopplingsskåp. Det innebär att du har många valmöjligheter.

Du kan t ex använda ett kopparpar till både fast telefoni och bredbandstjänster. Om det redan finns telefoni på kopparparet så levererar vi en så kallad Delad ledning till bredbandet, i annat fall levererar vi en Hel ledning. Se mer detaljerad information om de olika varianterna i illustrationerna nedan.