Skanova Kopparaccess

Skanova Kopparaccess
Se avtal

Skanova Kopparaccess kombinerar du med produkten Skanova Samlokalisering, som innebär att du placerar din egen utrustning i våra tekniklokaler. Det ger dig stor frihet att själv välja vilken utrustning du vill koppla till kopparparet, till exempel ADSL- eller VDSL-utrustning för bredband.

Inga problem att erbjuda bredbandskrävande tjänsterDet finns två saker som avgör vilka tjänster du kan erbjuda dina kunder via kopparnätet. Dels din egen utrustning (och den väljer du som sagt själv), dels är kopparparets längd och ledardimension avgörande. Den genomsnittliga längden på våra kopparaccesser är 1,5 kilometer. Med ADSL-teknik kan du erbjuda dina kunder upp till 22 Mbit/s på en två km access (med ledardimension 0,5 mm). Med VDSL-teknik får du upp till 50 Mbit/s på en kilometer lång kopparaccess.Med VDSL på korta delsträckor i accessnätet kan man uppnå mycket höga bredbandshastigheter med Skanova Kopparaccess.

Med VDSL på korta delsträckor i accessnätet kan man uppnå mycket höga bredbandshastigheter med Skanova Kopparaccess.


Vi erbjuder Kopparaccess i fyra varianter

Inom produkten Skanova Kopparaccess kan du välja mellan Hel och Delad ledning från telestation eller Hel och Delad ledning från kopplingsskåp. Se mer om valmöjligheterna med våra fyra produktvarianter.  

Kopplingsskåp för dig närmare kunden

I vissa fall är Kopparaccesserna så långa att du inte kan erbjuda dina kunder önskad bredbandshastighet med VDSL från telestationen. Då kan du placera din VDSL-utrustning vid ett av Skanovas kopplingsskåp som är närmare dina kunder och bara hyra kortare delsträckor i kopparnätet.

Kontrollera och höj hastigheten

Vill du kontrollera vilken bredbandshastighet som är rimlig att förvänta på en enskild Kopparaccess beställer du Ledningsdata.

Om bredbandshastigheten visar sig inte vara tillräckligt hög erbjuder vi en undersökning om det är möjligt att höja bredbandshastigheten och eliminera eventuella störningar med Kvalitetskontroll av Kopparaccess.

Enkel att beställa, snabb leverans med många möjligheter

Vi erbjuder Kopparaccess utan bindningstid och en leveranstid på sex arbetsdagar. Du kan komplettera din förbindelse med Arbifas Koppar2 och vi kopplar fram kopparförbindelsen i fastighetsnätet och installerar din utrustning, CPE, direkt vid leverans hos din företagskund.

När du beställer Parallella kopparpar/Bundlade kopparpar får du en sammanhållen leverans av två eller fler Kopparaccesser till samma adress vid samma tillfälle.

I vår kundportal hittar du sökverktygen som ger information om vårt kopparbaserade accessnät och hjälper dig planera ditt nät. Beställ Kopparaccess i vår kundportal eller med NetBusiness Connect, vårt maskin-maskingränssnitt. Läs mer om vår kundportal, våra sökverktyg och maskin-maskingränssnitt.

Du får snabb felavhjälpning

I grundservicen ingår att vi åtgärdar fel inom 24 arbetstimmar och du kan avtala om snabbare felavhjälpning som tillägg. Vi erbjuder också en Kvalitetskontroll och åtgärder vid behov.

I genomsnitt har vi cirka 10 år mellan avbrott, räknat på hela beståndet av Kopparaccesser. Produkten är anpassad för att du ska kunna ge dina kunder bra service, till exempel vid byte av bredbandsleverantör eller flytt till ny adress och flexibilitet för dig i att erbjuda nya tjänster.

Produkt
Skanova Nätanslutning Koppar
Se avtal
Tilläggsprodukter
Skanova Service
Se avtal
Skanova Expressleverans
Se avtal
Skanova Arbifas
Se avtal
Etablering
Skanova Extern Anslutningskabel Koppar
Se avtal
Skanova Inplacering
Se avtal
Skanova Operatörstrunk
Se avtal
Skanova Samlokalisering
Se avtal
Skanova Anslutning till Kopplingsskåp
Se avtal