Ledningsdata för Skanova Koppar Punkt till Punkt

Ledningsdata för Skanova Koppar Punkt till Punkt

Vill du försäkra dig om vilken tjänst du kan erbjuda din kund? Med hjälp av Ledningsdata som ingår i Skanova Koppar Punkt till Punkt får du uppgifter om kopparparet till din kund.

Den 1 oktober 2014 upphörde produkten Skanova Ledningsdata att vara en egen produkt och ingår istället i produkterna Skanova Kopparaccess och Skanova Punkt till Punkt.

Med hjälp av Ledningsdata får du information om ett kopparpar så du kan avgöra:

  • vilka tjänster du kan erbjuda dina kunder
  • om du kan uppgradera din tjänst till din kund
  • om erhållen bredbandshastighet på ett kopparpar är rimlig
  • bekräftelse att du följer Skanovas nätdisponeringsregler
     

Så här beställer du Ledningsdata

Du kan göra din beställning utifrån en befintlig Koppar Punkt till Punkt eller utifrån en adress du planerar att hyra en Koppar Punkt till Punkt till. Vill du beställa till en befintlig Koppar Punkt till Punkt får du uppgifter utifrån dess framföringsväg och vill du beställa till en adress får du uppgifterna utifrån trolig parsättning för en ny förbindelse. Beställningen gör du i vår kundportal eller via Skanova Kundservice.

Mäta och räkna för möjliga hastigheter

Med hjälp av Ledningsdata, där vi mäter och räknar, så att du får alla uppgifter om ingående delsträckors längder och tråddimensioner mellan efterfrågade adresser för en kopparförbindelse, tillsammans med en beräknad ledningsdämpning och ledningsresistens för hela förbindelsen.