Med vårt fibernät når du hela vägen fram

Med vårt fibernät når du hela vägen fram

Skanova ansluter Sverige med ett säkert och operatörsneutralt rikstäckande fibernät. Vi har minst två säkra fibervägar till alla kommuner. Med våra 66 000 km fiberkabel har vi Sveriges överlägset största transportfibernät.

Bygg upp ditt nät – på dina villkor

Med oss kan du skapa ett prisvärt eget fibernät stort eller litet - till dig och dina kunder, anpassat för att rymma alla dina nuvarande och framtida affärer.

Vi tar dig överallt

Vart i landet vill du komma? Kontakta oss och du når hela landet. När du beställer av oss beställer du av en långsiktig aktör, du behöver bara förhandla med en part och vi sköter allt åt dig.

Erbjuder du din kund hög kvalitet?

Vi har mycket höga krav på kvalitet och miljö när vi bygger vårt fibernät. Det är inte en slump att internationella företag som Facebook väljer vår fiber för sina datacenter – då vi erbjuder ett nät med närmast obegränsad kapacitet och det med skilda fibervägar genom Sverige.

Säkert och övervakat fibernät

Vårt fibernät är uppbyggt av vår svartfiberprodukt Skanova Fiber 2009. Vårt fibernät är redundant och tillgängligt till 99,99%. Vid en eventuell felsituation kan du även välja snabbare felavhjälpning utifrån dina behov och förutsättningar.

Hur kan vi bygga upp dina förbindelser? 

Kontakta oss så kan vi berätta mer hur du får ett säkert och mer utbyggt fibernät.