Så fungerar Skanova Fiber Singel

Så fungerar Skanova Fiber Singel

Skanova Fiber Singel är en förbindelse mellan brukarställe och nod och består av en optisk fiber som du själv lyser upp med din teleutrustning. Fibern är av typ single mode ITU-T G.652 som möjliggör mycket höga överföringshastigheter.

Skanova Fiber Singel är en anslutningsprodukt med fast pris inom FMO och levereras till närmaste nod. Om närmaste nod är en KC kan du som kund välja leverans till närmaste huvudstation. Produkten får endast användas för att ansluta ett brukarställe (slutkund) och är ej avsedd för MDU.

Ansluta Skanova Fiber Singel vid kundfastigheten

Skanovas nät avslutas i anslutningspunkten och du kan välja mellan olika alternativ för hur du vill ha din förbindelse levererad vid kundfastigheten.

Ansluta Skanova Fiber Singel vid noden

För att beställa en förbindelse som levereras till en av våra noder, telestationer, behöver du först någon av våra etableringsprodukter.

Så prissätts din fiberförbindelse 

Skanova Fiber Singel har en enkel prismodell med fasta kvartalspriser. Engångsavgiften avgörs av avtalstiden. Då vi ännu inte har utvecklat vårt systemstöd för hanteringen visas det högsta priset för OTC och MRC. Korrekt pris anges i orderbekräftelsen. Systemstödet beräknas vara utvecklat under 2018.

Se alla priser och deras förutsättningar i prislistan

 

Så fungerar anslutning vid kundfastigheten

Så fungerar anslutning vid kundfastigheten

Skanovas nät avslutas i anslutningspunkten som normalt är placerad i ett teleutrymme i källaren eller på markplan. Du har upp till fyra alternativ för att ansluta förbindelsen, utifrån dina behov och förutsättningar vid fastigheten.

 


 

 1. Anslutningskabel Fiber
  När du vill få Skanova Fiber Singel levererad vid anslutningspunkten. Vi avlämnar förbindelsen vid anslutningspunkten i en anslutningskabel, en ”patch-kabel”, som du själv kopplar in i din tekniska utrustning eller vidare i fastighetsnätet.

 2. Eget fastighetsnät
  När det redan finns ett färdigt fastighetsnät. Vi kopplar in förbindelsen mot det befintliga fastighetsnätet enligt de kopplingsuppgifter som du angett i beställningen.

 3. Arbifas Fiber
  När du vill få Skanova Fiber Singel levererad ända fram till din kunds brukarställe och du vet att det bara är mindre arbeten i fastighetsnätet som krävs.   

 4. Arbifas Fiber Plus
  När du vill att vi löser helheten. Vi ser till att förbindelsen levereras till din kunds brukarställe - den plats där din kund finns. Om det behövs så bygger vi ett nytt fastighetsnät.

Mer om Skanova Arbifas Fiber och Skanova Arbifas Fiber Plus

 

Att tänka på i samband med beställning

Det finns oftast en anslutningspunkt per fastighet och du ser dem i kundportalens sökverktyg, Adressök och Kartsök. Saknas en anslutningspunkt så bygger vi en ny vid leveransen. Då får du information om var den placeras när vi har varit på plats och undersökt förutsättningarna på fastigheten.

Glöm inte att stämma av med fastighetsägaren att den tänkta lösningen passar i fastigheten och att denne gett tillstånd för vår leverans av fiber till fastigheten.

 

Så fungerar anslutning vi noden

Så fungerar anslutning vi noden

För att beställa en förbindelse som levereras till en av våra noder, telestationer, behöver du först någon av våra etableringsprodukter.

1. Etablering inne på vår nod

Placera din tekniska utrustning i ett funktionellt och säkert utrymme inne på vår nod med etablerings-produkterna Skanova Inplacering eller Skanova Samlokalisering. Din förbindelse kopplas samman med din etablering på stationen med produkten Skanova Operatörstrunk.


2. Operatörsnodanslutning

Produkten Operatörsnodanslutning är en mångfibrig anslutning, som är reserverad för dig, mellan din egen nod och telestationen. Med Operatörsnodanslutning ansluter du kostnadseffektivt många kunder även om du inte är etablerad inne på telestationen.

Läs mer om Operatörsnodanslutning och våra övriga etableringsprodukter.