Anpassa Skanova Fiber Singel

Anpassa Skanova Fiber Singel

Har du extra höga krav på driftsäkerhet eller vill du att vi bygger fastighetsnätet hos din kund så att du slipper tänka på det? Skanova Fiber Singel kan anpassas utifrån dina behov och förutsättningar.

Snabbare felavhjälpning med Skanova Service

Servicepaket 1 med 12 timmars åtgärdstid inom servicetiden vardagar 7:30 – 18:00 ingår i produkten utan kostnad. Med Skanova Service kan du få ännu snabbare felavhjälpning av dina förbindelser. Lägg till ett servicepaket när du beställer din Skanova Fiber Singel så har du alltid snabb felavhjälpning som uppfyller dina behov. Eller beställ singelservice när du felanmäler din förbindelse. Var de olika servicepaketen erbjuds i landet ser du vid beställningstillfället i kundportalen eller NetBusiness Connect. Du har även möjlighet att beställa Singelservice 8 timmar eller Singelservice Direkt i samband med felanmälan av din Skanova Fiber Singel.

Läs mer om servicepaket och geografisk täckning

Extra säkerhet med Skild framföring

Vårt nät är byggt för att tåla påfrestningar. Har du extra höga krav på tillgänglighet minimerar du risken för avbrott genom att hyra två geografiskt skilda förbindelser med tillägget Skild framföring.

Slipp att tänka på fastighetsnätet med Arbifas Fiber Plus

Få din förbindelse fackmannamässigt vidarekopplad hela vägen fram, från anslutningspunkten i fastigheten, till brukarstället - där den ska användas med tilläggsprodukten Skanova Arbifas Fiber Plus.

Välj den avtalstid som passar dig                                             

Skanova Fiber Singel erbjuds med ett eller tre års avtalstid. Om du vill binda din förbindelse på den längre avtalstiden ger vi dig ett rabatterat pris. Förtida lösen erbjuds inte för Skanova Fiber Singel.