Skanova Fiber Singel

Skanova Fiber Singel
Se avtal

Skanova Fiber Singel är en enkel och prisvärd lösning för att leverera en fiber till en företagskund.

 

Snabba affärer och fast pris inom FMO

Skanova Fiber Singel är en anslutningsprodukt med fast pris inom FMO och levereras till närmaste nod. Om närmaste nod är en KC kan du som kund välja leverans till närmaste huvudstation.

I vår kundportal gör du enkelt din förfrågan och beställning. Inom FMO Singel har vi fasta leveranstider och fasta avgifter för accessförbindelser.

Prissättningen är utformad med en gynnsam rabatt från och med den andra anslutningen i samma byggnad. Genom att leverera en anslutning till varje företag behöver du som operatör inte sätta upp en switch i fastigheten.

Hög driftsäkerhet  vi sätter standarden för fibernät i Sverige

Vi vet hur viktigt det är att kommunikationerna alltid fungerar. Vårt systematiska kvalitetsarbete, gedigen kompetens och erfarenhet av nätbyggnation, drift och förvaltning är grunden till att vårt fibernät håller en mycket hög driftsäkerhet. Vår driftcentral finns tillgänglig dygnet runt alla dagar för säkra en snabb felavhjälpning om en störning skulle inträffa.

Enkel men anpassningsbar

Genom att anpassa Skanova Fiber Singel med tillägg kan du få en lösning som klarar det mesta. Välj till snabbare felavhjälpning med ner till 4 timmars åtgärdstid eller två geografiskt skilda framföringsvägar så att risken för avbrott minimeras.