Så här fungerar anslutning vid noden

Så här fungerar anslutning vid noden

För att beställa en förbindelse som levereras till en av våra noder, telestationer, behöver du först någon av våra etableringsprodukter.

  1. Etablering inne på vår nod
    Placera din tekniska utrustning i ett funktionellt och säkert utrymme inne på vår nod med etablerings-produkterna Skanova Inplacering eller Skanova Samlokalisering. Din förbindelse kopplas samman med din etablering på stationen med produkten Skanova Operatörstrunk.

     
  2. Operatörsnodanslutning
    Produkten Operatörsnodanslutning är en mångfibrig anslutning, som är reserverad för dig, mellan din egen nod och telestationen. Med Operatörsnodanslutning ansluter du kostnadseffektivt många kunder även om du inte är etablerad inne på telestationen.

Mer om Operatörsnodanslutning & våra övriga etableringsprodukter