Så fungerar anslutning vid kundfastigheten

Så fungerar anslutning vid kundfastigheten

Skanovas nät avslutas i anslutningspunkten som normalt är placerad i ett teleutrymme i källaren eller på markplan. Du har upp till fyra alternativ för att ansluta förbindelsen - utifrån dina behov och förutsättningar vid fastigheten.

 

 1. Anslutningskabel Fiber
  När du vill få Skanova Fiber 2009 levererad vid anslutningspunkten. Vi avlämnar förbindelsen vid anslutningspunkten i en anslutningskabel, en ”patch-kabel”, som du själv kopplar in i din tekniska utrustning eller vidare i fastighetsnätet.

 2. Eget fastighetsnät
  När det redan finns ett färdigt fastighetsnät. Vi kopplar in förbindelsen mot det befintliga fastighetsnätet enligt de kopplingsuppgifter som du angett i beställningen.

 3. Arbifas Fiber
  När du vill få Skanova Fiber 2009 levererad ända fram till din kunds brukarställe och du vet att det bara är mindre arbeten i fastighetsnätet som krävs.   

 4. Arbifas Fiber Plus
  När du vill att vi löser helheten. Vi ser till att förbindelsen levereras till din kunds brukarställe - den plats där din kund finns. Om det behövs så bygger vi ett nytt fastighetsnät.

Mer om Skanova Arbifas Fiber och Skanova Arbifas Fiber Plus

Att tänka på i samband med beställning

Det finns oftast en anslutningspunkt per fastighet och du ser dem i kundportalens sökverktyg t ex Adressök och Kartsök. Saknas en anslutningspunkt så bygger vi en ny vid leveransen. Då får du information om var den placeras när vi varit på plats och undersökt förutsättningarna på fastigheten.

Glöm inte att stämma av med fastighetsägaren att den tänkta lösningen passar i fastigheten och att denne givit tillstånd till vår leverans av fiber till fastigheten.