Så fungerar Skanova Fiber 2009

Så fungerar Skanova Fiber 2009

Skanova Fiber 2009 är en förbindelse mellan två punkter och består av ett par optiska fibrer som du själv lyser upp med din teleutrustning. Fibern är av typ single mode ITU-T G.652 som möjliggör mycket höga överföringshastigheter.

Bygg upp strukturen i ditt nät, välj mellan olika produktvarianter

Skanova Fiber 2009 realiseras i vårt rikstäckande fibernät, där accessnät är uppbyggt med stjärnstruktur från våra noder, telestationer, ut till dina kunder - och transportnät binder samman noderna. Skanova Fiber 2009 finns i flera produktvarianter som gör att du själv kan välja hur du bygger upp strukturen i ditt nät.

Kund-nod - anslut din kund från vår nod

En förbindelse mellan en av Skanovas noder och en kundfastighet. På noden kan du placera den teknikutrustning som du använder för att realisera din tjänst.

Kund-kund - koppla samman två kundadresser

En förbindelse mellan två kundfastigheter. Använd den när du vill koppla samman två valfria platser, till exempel din företagskund som finns på två platser i staden eller din egen site och din kund.

Nod-nod – koppla samman stadsdelar, städer eller landsdelar

En förbindelse mellan två av Skanovas noder. Placera din teknikutrustning på våra noder och koppla samman ditt nät mellan olika stadsdelar, städer eller landsdelar.

Ansluta Skanova Fiber 2009 vid kundfastigheten

Skanovas nät avslutas i anslutningspunkten och du kan välja mellan olika alternativ för hur du vill ha din förbindelse levererad vid kundfastigheten.

Ansluta Skanova Fiber 2009 vid noden

För att beställa en förbindelse som levereras till en av våra noder, telestationer, behöver du först någon av våra etableringsprodukter. Mer om hur anslutningen fungerar vid noden.

Så här prissätts din fiberförbindelse 

Kvartalspriset beror av vald produktvariant, förbindelsens längd och prisnivån i det aktuella området. Engångsavgiften avgörs av om det redan finns en anslutningspunkt eller om en ny behöver byggas. Utanför våra Fibermarknadsområden kan en nätutbyggnadsavgift tillkomma om vi behöver göra en kostsam nätutbyggnad för att leverera din förbindelse.

Se alla priser och deras förutsättningar i prislistan.