Planera och beställa Skanova Fiber 2009

Planera och beställa Skanova Fiber 2009

Använd sökverktygen i vår kundportal för att planera ditt nät. I kundportalen begär du också offerter -  oftast får du prisuppgift direkt - och beställer din förbindelse.

Göra en förfrågan och beställa

Välj ikonen Fråga & Beställa i kundportalen för din förfrågan och beställning. Inom våra fibermarknadsområden, FMO, får du en offert på direkt för förbindelser i accessnätet, detsamma gäller förbindelser i accessnätet utanför FMO om vi har ledig kapacitet i nätet. För övriga fall gör våra offertingenjörer en teknisk undersökning innan vi lämnar en offert, du får då i regel en offert inom 15 arbetsdagar. Offerten är giltig i 90 kalenderdagar.

Planera ditt nät med våra sökverktyg

Med verktyget Kartsök kan du se alla våra fibermarknadsområden, prisnivåer, våra anslutningspunkter samt upptagningsområden för våra noder/telestationer.

Med verktyget Adressök söker du på en adress eller en fastighetsbeteckning och kan bland annat se om det finns någon anslutningspunkt vid adressen och i så fall var den finns. Du får också information om det finns ledig fiberkapacitet som möjliggör snabbleverans eller om nätet behöver byggas ut.

NetBusiness Connect

Vi erbjuder också möjligheten att bygga ihop ditt affärssystem med vårt via vårt maskin-maskin-gränssnitt NetBusiness Connect.

Läs mer om kundportalen och våra sökverktyg här.