Fiberinstallationen steg för steg

Fiberinstallationen steg för steg

Att tänka på inför installationen

För en snabb och effektiv leverans av Skanova Fiber 2009 bör du säkra följande inför installationen.

Att fastighetsägaren:

  • är informerad om fiberdragningen
  • ger Skanova tillstånd att dra ny fiberkabel i fastigheten och utrymme för anslutningspunkt
  • ger Skanova tillstånd att koppla i fastighetsnätet eller, om det ingår i beställningen, dra ett nytt fastighetsnät

 

Att din kunds kontaktperson:

  • är informerad om fiberinstallationen samt har informerat fastighetskötaren om den
  • finns på plats under hela leveransen, som ofta innebär flera teknikerbesök
  • har tillgång till nycklar till låsta utrymmen samt kontaktuppgifter till fastighetsskötare


Ladda ned checklistan inför installationen som PDF.

 

Så här går installationen till

1. Platsbesök och planeringsmöte

Vår projektör besöker fastigheten för att titta på de tekniska förutsättningarna. Slutkundens kontaktperson kommer överens med projektören och fastighetsägaren var fiberanslutningen ska dras och placeras. Skanovas utrymmesavtal, som fastighetsägaren ska underteckna, överlämnas.

2. Leveranstid

Nu finns en plan för alla arbetsmoment och projektören lämnar tider för byggstart och leverans. Hur lång tid arbetet tar beror på vilka arbetsmoment som ska utföras samt deras omfattning. Även handläggningstider för schakttillstånd varierar i olika kommuner.

3. Fiberdragning

Nu bygger vi fibernätet. Flera olika tekniker kommer att besöka fastigheten vid olika tillfällen för att utföra sina arbetsmoment, som till exempel håltagning, rördragning och fiberinstallation.

4. Fiberinstallation

Nu finns fibern indragen till anslutningen. Ett fastighetsnät byggs om det är beställt.

5. Leverans och driftsättning

När allt är klart gör vi en imätning*, för att säkra kvaliteten på fibern, och sedan startar vi lasern som ”lyser upp” fiberförbindelsen. När Skanovas fiber är driftsatt tar operatören över för att installera beställd tjänst.

*OTDR-mätning. Du får hela sträckan fram till brukarstället/överlämningsstället hos din kund inmätt när du beställer Skanova Fiber 2009 med Arbifas Fiber Plus. Om du inte har beställt någon tilläggsprodukt gör vi en inmätning från din etablering till anslutningspunkten.

Se hur leveransmätningen går till:

 Leveransmätning av Skanova Fiber 2009 med OTDR