Anpassa Skanova Fiber 2009

Anpassa Skanova Fiber 2009

Har du extra höga krav på driftsäkerhet eller vill du att vi bygger fastighetsnätet hos din kund så att du slipper tänka på det? Skanova Fiber 2009 kan anpassas utifrån dina behov och förutsättningar.

Snabbare felavhjälpning med Skanova Service

Servicepaket 1 med 12 timmars åtgärdstid inom servicetiden vardagar 7:30 – 18:00 ingår i produkten. Med Skanova Service kan du få ännu snabbare felavhjälpning av dina förbindelser. Lägg till ett servicepaket när du beställer din Skanova Fiber 2009 så har du alltid snabb felavhjälpning som uppfyller dina behov. Eller beställ singelservice när du felanmäler din förbindelse.
Mer om Skanova Service för Skanova Fiber 2009

Extra säkerhet med Skild framföring

Vårt nät är byggt för att tåla påfrestningar. Har du extra höga krav på tillgänglighet minimerar du risken för avbrott genom att hyra två geografiskt skilda förbindelser med tillägget Skild framföring.

Slipp tänka på fastighetsnätet med Arbifas Fiber Plus

Få din förbindelse fackmannamässigt vidarekopplad hela vägen fram, från anslutningspunkten i fastigheten, till brukarstället - där den ska användas med tilläggsprodukten Skanova Arbifas Fiber Plus.

Högre stabilitet på långa förbindelser med helsvetsning

Om du har extra höga krav på låg dämpning och reflektion, beställ Helsvetsning av förbindelse i transportnätet så kopplas förbindelsen förbi noderna via svetsade skarvar istället för via optiska kontakter.

Välj den avtalstid som passar dig

Om du vill binda din förbindelse på en lång avtalstid ger vi dig ett rabatterat pris. Om det oförutsedda skulle inträffa, till exempel att din kund flyttar, så erbjuder vi förtida lösen av avtalet. Du kan även få kortidshyra, som vid ett tillfälligt event, när du bara behöver förbindelsen en kortare tid.

Läs mer om alla anpassningar för Skanova Fiber 2009 i produktspecifikationen.