Skanova Fiber 2009

Skanova Fiber 2009
Se avtal

Använd Skanova Fiber 2009 när du vill erbjuda fiberbaserade tjänster till flerbostadshus eller företag, fiberansluta mobilsiter eller bygga upp ett eget nationellt transportnät.

Skanova Fiber 2009 finns i flera produktvarianter så du får många möjligheter att bygga upp strukturen i ditt nät.

Överlägsen räckvidd med Sveriges största fibernät

Oavsett du vill erbjuda dina tjänster i Malmö, Pajala, Stockholm eller den småländska landsbygden så kan du använda Skanova Fiber 2009. Skanova Fiber 2009 erbjuds i hela Sverige - via ett avtal, ett gränssnitt och med enhetlig hantering och villkor.

Snabba affärstransaktioner

I vår kundportal gör du enkelt din offertförfrågan och beställning. I de flesta fall får du offert direkt utan väntetid. Inom våra fibermarknadsområden har vi fasta leveranstider och fasta engångsavgifter för accessförbindelser. Våra fibermarknadsområden finns på mer än 300 orter och byggs ut hela tiden. Nu täcker de cirka 70 % av alla lägenhetshushåll i Sverige – och cirka 60 % av alla förvärvsarbetande har sin arbetsplats inom dessa områden.

Hög driftsäkerhet - vi sätter standarden för fibernät i Sverige

Vi vet hur viktigt det är att kommunikationerna alltid fungerar. Vårt systematiska kvalitetsarbete, gedigen kompetens och erfarenhet av nätbyggnation, drift och förvaltning är grunden till att vårt fibernät håller en mycket hög driftsäkerhet. Vår driftcentral finns tillgänglig dygnet runt alla dagar för säkra en snabb felavhjälpning om en störning skulle inträffa.

Anpassningsbar för att klara extra höga krav

Genom att anpassa Skanova Fiber 2009 med tillägg kan du få en lösning som klarar det mesta. Välj till snabbare felavhjälpning med ner till 4 timmars åtgärdstid eller två geografiskt skilda framföringsvägar så att risken för avbrott minimeras.
Så här anpassar du Skanova Fiber 2009 efter dina krav.

Tilläggsprodukter
Skanova Service
Se avtal
Skanova Expressleverans
Se avtal
Skanova Arbifas
Se avtal
Etablering
Skanova Inplacering
Se avtal
Skanova Samlokalisering
Se avtal
Skanova Operatörstrunk
Se avtal

Avtal & Dokument

Fiberprodukter

Har du frågor om din förfrågan, beställning eller avtal?
 

0771-81 60 00 Menyval 1, 2
kundservice-fiber@skanova.se