Tillträde till kanalisation

Tillträde till kanalisation

Skanova ger tillträde till kanalisation och annan fysisk infrastruktur enligt bestämmelser i lag eller enligt beslut som PTS meddelat med stöd av lag.

För närvarande gäller regler om tillträde till Skanovas kanalisation enligt PTS beslut den 19 februari 2015 i ärende 11-9306 och enligt lag (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät.

Mer information om tillträde

Tillträde till kanalisation enligt skyldighet 3 i Post- och telestyrelsens beslut den 19 februari 2015, Dnr: 11-9306, på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3a)

Tillträde enligt lag (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät, utbyggnadslagen