Planera och beställa Fiber Småföretag

Planera och beställa Fiber Småföretag

När du beställer Fiber Småföretag, antingen i byggfas eller eftermarknad, så levereras produkten i fastställda leveransperioder. Vill du ha en snabbare och leverans i eftermarknad erbjuds det mot ett extra tillägg.

Priser för alla områden och val av leveranser ser du direkt i kundportalen.

  • Beställ till en eller flera adresser i ett område som är i byggfas, med en leverans under i byggfasen.
  • Beställ till en eller flera adresser i ett område som är i eftermarknad med en fördefinierad leveransperiod för området.
  • Beställ till en eller flera adresser med styckevisa leveranser med en fördefinierad leveranstid beroende på adressernas fiberstatus.


När du beställer krävs en etablering på tillträdespunkten:

  • Skanova Inplacering eller Skanova Samlokalisering
  • Skanova Operatörstrunk eller Stationskabel Fiber ODF

Om du inte har Skanova Samlokalisering eller Skanova Inplacering på telestationen utan en etablering på egen nod kan du i stället beställa Operatörsnodanslutning.

Se fiberstatus och leveranstid i kundportalen

Använd sökverktygen i kundportalen för att se adressernas fiberstatus och leveransperioder. Adressök visar informationen för enskilda adresser och Områdessök visar informationen för större områden som du definierar själv t ex postnummerområde.

Fiberstatusen, angiven i siffrorna 1-7, visar om adressen är förberedd för en fiberanslutning, fiber är indragen eller om fiberuttag finns installerat.

Fiberstatus
Lägenhet

Leveranstid

1

Aktiv fiber
Fibern är inkopplad och hyrs av en befintlig teleoperatör. Endast operatörsbyte är möjligt på denna adress.
6 arbetsdagar
(Bindningstid hos frånträdande teleoperatör tillkommer vid ett operatörsbyte)

2

Inaktiv fiber
Fiber och fiberuttag är installerat i byggnaden.
 
6 arbetsdagar

3

Kanalisation i huskropp
Det finns kanalisation i byggnaden, men den enskilda lägenheten är inte inkopplad.
Enligt offert (Adressanslutning Komplettering)

Fiberstatus
Adressanslutning

 

3

Kanalisation till huskropp 
Byggnaden är förberedd med kanalisation till huskropp, men ingen fiber är indragen i byggnaden.
 
10 arbetsdagar
Leveransen omfattar installation av fiberuttag och inblåsning av fiber från Fiber Optisk Spridningspunkt (FOS) till fiberuttag.

4

Kanalisation till tomtgräns
Skanova har förberett med kanalisation till tomtgräns.
Fördefinierad leveransperiod alt. ca 60 arbetsdagar för en styckevis leverans
Leveransen omfattar grävning på tomtmark, installation av fiberuttag och inblåsning av fiber från Fiber Optisk Spridningspunkt, FOS, till fiberuttag.
 

5

Kanalisation i gatumark
Skanova har förberett med kanalisation i gatumark. Det kan innebära att Skanova måste gräva i gatumark, vilket i sin tur kan innebära grävtillstånd från kommunen.

Fördefinierad leveransperiod alt. ca 60 arbetsdagar för en styckevis leverans
Leveransen omfattar förgrävning i gatumark, grävning på tomtmark, installation av fiberuttag och inblåsning av fiber från Fiber Optisk Spridningspunkt, FOS, till fiberuttag.
 

6

Offert, byalag
Innebär att det krävs en offertförfrågan för den specifika adressen
 
Enligt offert för specifik adress

7

Offert
Innebär att det krävs en offertförfrågan för den specifika adressen
 
Enligt offert för specifik adress

 

 

Engångsavgift i samband med beställning av nyinstallation

Nyinstallation på en adress innebär en engångsavgift per adress. Engångsavgiften är densamma inom ett geografiskt område som vi definierar som ett FMO Villa. Information om engångsavgiften för en specifik adress eller ett FMO Villa hittar du i kundportalen.