Leverans av Fiber Småföretag

Leverans av Fiber Småföretag

Fiber Småföretag levereras antingen i byggfas eller eftermarknad i fastställda leveransperioder. Mot ett extra tillägg kan du även få en snabbare och styckevis leverans i eftermarknad. 

Välj när och hur du vill erbjuda leverans till dina kunder.

Leveranser i leveransperioder innebär att leveranser i dina planerade områden samordnas under en fördefinierad leveransperiod under våren eller hösten. Fasbytesdatum mellan byggfas och eftermarknadsfas är preliminära och kan ändras, vilket kan påverka leveransperioden.

Styckevisa leveranser innebär en fördefinierad preliminär leveranstid på eftermarknad, som innebär att du kan få leveranser snabbare än de fördefinierade leveransperioderna. Pris på din leverans beror på valt leveranssätt.

Förutsättningar vid planering av en leverans

Skanovas leveransplanering sker utifrån önskad leveransperiod eller styckevisa leveranser, men förutsättningar i ett aktuellt område kan medföra justeringar, till exempel:

  • årstidsmässiga faktorer, till exempel tjäle
     
  • eventuella restriktioner för grävarbeten i kommunen eller av berörda markägare
     
  • projektets omfattning och tillgång till byggentreprenörer den aktuella perioden i området