Fiber Småföretag

Fiber Småföretag
Se avtal

Fiber Småföretag är en av tre FTTH -produkter som Skanova erbjuder i områden där vi har byggt och kommer att bygga med fiber. Tillsammans med Fiber Villa och Fiber Lägenhet kan du som operatör skapa ett helhetserbjudande för lägenheter, småföretag, villor, par och radhus i utbyggda områden.

Kort om Fiber Småföretag:

 • en fiber från tillträdespunkten till ett företagshus, lägenhetshus eller i en villa som avslutas med ett fiberuttag i företagslokalen
 • erbjuds till operatörer i områden där Skanova bygger eller har byggt med FTTH
 • för en anslutning behövs etablering på tillträdespunkten för att kunna ansluta dina kunder till ditt nät
 • adressanslutning sker per gatuadress och alla företagslokaler på adressen ansluts samtidigt

För mer information om priser och övriga avtal se under Avtal, för information om beställningsbara adresser och operatörsbyte se under Produktinformation

Inför beställning av Fiber Småföretag:

 • se områden i byggfas och områden som är i eftermarknad i Kartsök
 • få en rapport som ger dig en helhetsbild över ett område i Områdessök
 • få information om fiberstatus för en specifik adress i Adressök
 • se priser för nyinstallation av enskilda adresser i kundportalen eller med eget gränssnitt mot NetBusiness Connect

Anpassa Fiber Småföretag med: 

 • installation av mediakonverter
 • kundanpassad installation av mediakonverter
 • nedgrävning av befintlig luftburen kabel
 • kundanpassad grävning på tomtmark
 • få snabbare felavhjälpning med Skanova Service
 • snabbare leverans med Skanova Expressleverans

     

  Med Fiber Småföretag kan du erbjuda en lfiber från telestationen till din kunds fiberuttag i företagslokalen.

Tilläggsprodukter
Skanova Expressleverans
Se avtal
Skanova Service
Se avtal
Etablering
Stationskabel Fiber ODF
Se avtal
Skanova Samlokalisering
Se avtal
Skanova Inplacering
Se avtal
Skanova Operatörstrunk
Se avtal