Fiber Lägenhet

Fiber Lägenhet
Se avtal

Fiber Lägenhet är en av tre FTTH -produkter som Skanova erbjuder i områden där vi har byggt och kommer att bygga med FTTH. Tillsammans med Fiber Villa och Fiber Småföretag kan du som operatör skapa ett helhetserbjudande för villor, par- och radhus samt lägenheter och småföretag i utbyggda områden.

Kort om Fiber Lägenhet:

 • en fiber från tillträdespunkten till ett lägenhetshus som avslutas med ett fiberuttag i lägenheten
 • erbjuds till operatörer i områden där Skanova bygger eller har byggt med FTTH
 • för en anslutning av en Fiber Lägenhet behövs etablering på tillträdespunkten för att kunna ansluta dina kunder till ditt nät
 • adressanslutning sker per gatuadress/byggnad och alla lägenheter på adressen ansluts samtidigt

För mer information om priser och övriga avtal se under Avtal. För information om beställningsbara adresser och operatörsbyte se under Produktinformation.

Inför beställning av Fiber Lägenhet:

 • se områden i byggfas och områden som är i eftermarknad i Kartsök
 • få en rapport som ger dig en helhetsbild över ett område i Områdessök
 • få information om fiberstatus för en specifik adress i Adressök
 • se priser för nyinstallation av enskilda adresser i kundportalen eller med eget gränssnitt mot NetBusiness Connect
   

Som tillägg till Fiber Lägenhet kan du även beställa:

 • installation av mediakonverter
 • kundanpassad installation av mediakonverter
 • nedgrävning av befintlig luftburen kabel
 • kundanpassad grävning på tomtmark
 • få snabbare felavhjälpning med Skanova Service
 • snabbare leverans med Skanova Expressleverans
      

Med Fiber Lägenhet kan du erbjuda en fiber från telestationen till din kunds fiberuttag i lägenheten.

 

Tilläggsprodukter
Skanova Expressleverans
Se avtal
Skanova Service
Se avtal
Etablering
Stationskabel Fiber ODF
Se avtal
Skanova Samlokalisering
Se avtal
Skanova Inplacering
Se avtal
Skanova Operatörstrunk
Se avtal