Fiber Lägenhet Mellan

Fiber Lägenhet Mellan
Se avtal

Fiber Lägenhet Mellan är anpassad för flerbostadshus med 11-25 lägenheter.

Fiber Lägenhet Mellans byggsätt och möjligheter liknar Skanova Fiber 2009. Med produkten kan flerbostadshus, till ett förmånligt pris, anslutas med fiber från stationen till en anslutningspunkt i källaren och därifrån till fastighetsnätet.

Bland annat har den samma geografiska täckningsområden, FMO, fibermarknadsområden, men priset är 33-50% lägre än Skanova Fiber 2009.

Tilläggsprodukter
Skanova Arbifas
Se avtal
Skanova Service
Se avtal
Etablering
Skanova Inplacering
Se avtal
Skanova Samlokalisering
Se avtal
Skanova Operatörstrunk
Se avtal