Operatörsnodanslutning

Operatörsnodanslutning
Se avtal

Med produkten Operatörsnodanslutning kopplar du samman ditt utrymme utanför Skanovas telestation med telestationen och kan hyra fiberprodukter utan att ha en Skanova Samlokalisering eller Skanova Inplacering.


Operatörsnodanslutningen avslutas i en anslutningspunkt i fastigheten. I samband med beställning av Operatörs-nodanslutningen väljer du ett av nedanstående tre alternativ för koppling av samtliga fibrer i Operatörsnodanslutningen från anslutningspunkten till din nod (site).

  1. Koppling mot befintligt fastighetsnät
  2. Anslutningskabel
  3. Kabel till brukarstället

Skanova installerar och underhåller kabeln, singelmode ITU-T G.652, som har dimensionerna 12, 24, 36, 48, 96, 144 eller 192 fibrer.

Servicenivå vid felavhjälpning

Skanova utför felavhjälpning inom de tider och i den omfattning som gäller för den produkt som framförs i Operatörsnodanslutningen.

Används för
Skanova Fiber 2009
Se avtal
Fiber Lägenhet Mellan
Se avtal
Fiber Lägenhet
Se avtal
Fiber Småföretag
Se avtal
Fiber Villa
Se avtal
Fiber Backhaul
Se avtal
Etablering
Skanova Inplacering
Se avtal
Skanova Samlokalisering
Se avtal