Stationskabel Fiber ODF

Stationskabel Fiber ODF
Se avtal

Stationskabel Fiber ODF är förbindelsen på telestationen mellan din inplacering/samlokalisering (OFP) och överlämningspunkten (ODF) för produkterna Fiber Lägenhet, Fiber Småföretag och Fiber Villa.

Stationskabel Fiber ODF är optimerad för förbindelsen på telestationen för produkterna Fiber Lägenhet, Fiber Småföretag och Fiber Villa och är ett alternativ till produkten Skanova Operatörstrunk. Stationskabel Fiber ODF sparar både plats i det egna utrymmet på stationen och ger en förmånligare kostnad per access.

Stationskabel Fiber ODF:

  • erbjuds i alla inplaceringar/samlokaliseringar där Skanova förberett för Fiber Lägenhet, Fiber Småföretag och Fiber Villa
  • erbjuds i storlekarna 24, 48 respektive 96 fibrer
  • levereras med LC-kontakt
  • ägs, installeras och underhålls av Skanova
  • operatör utför själv anslutning mot OFP

Illustrationen visar hur Stationskabel Fiber ODF används ihop med Fiber Villa.

Servicenivå vid felavhjälpning

Skanova utför felavhjälpning inom de tider och i den omfattning som gäller för den felanmälda förbindelsen i stationskabeln. Felanmälan sker alltid på förbindelsen om du inte ser synliga defekter på ODF-enheten i ditt utrymme.

Används för
Fiber Lägenhet
Se avtal
Fiber Småföretag
Se avtal
Fiber Villa
Se avtal
Etablering
Skanova Inplacering
Se avtal
Skanova Samlokalisering
Se avtal