Skanova Samlokalisering

Skanova Samlokalisering
Se avtal

När du hyr någon av våra reglerade produkter har du möjlighet att placera din utrustning i en Skanova Samlokalisering. Du får då tillgång till vår infrastruktur, kraftförsörjning, kyla, ventilation, säkerhet och gemensamhetsutrymmen.

Med Skanova Samlokalisering kan du:

  • placera dina egna skåp i våra tekniklokaler
  • placera din utrustning i vårt skåp. Skåpet kan delas av flera teleoperatörer
  • ansluta din utrustning mot Kopparaccess via stationskabel
  • ansluta din utrustning mot reglerad fiberprodukt via Operatörstrunk
  • ansluta din utrustning mot förbindelseprodukter via Operatörstrunk

Används för
Skanova Fiber 2009
Se avtal
Fiber Backhaul
Se avtal
Skanova Kopparaccess
Se avtal
Fiber Lägenhet Mellan
Se avtal
Fiber Villa
Se avtal
Fiber Lägenhet
Se avtal
Fiber Småföretag
Se avtal
Etablering
Skanova Operatörstrunk
Se avtal
Stationskabel Fiber ODF
Se avtal