Skanova Operatörstrunk

Skanova Operatörstrunk
Se avtal

Skanova Operatörstrunk är förbindelsen mellan din egen utrustning (din Inplacering) och överlämningspunkten på telestationen. En operatörstrunk är en förutsättning för att du ska kunna avropa t ex en Skanova Fiber 2009. Varsin operatörstrunk är också en förutsättning för att två olika teleoperatörers utrustningar ska kunna kopplas ihop på en telestation.

Används för
Skanova Fiber 2009
Se avtal
Fiber Lägenhet Mellan
Se avtal
Skanova Fiber
Se avtal
Fiber Lägenhet
Se avtal
Fiber Småföretag
Se avtal
Fiber Villa
Se avtal
Fiber Backhaul
Se avtal
Skanova Kopparaccess
Se avtal
Tilläggsprodukter
Skanova Expressleverans
Se avtal
Etablering
Skanova Inplacering
Se avtal
Skanova Samlokalisering
Se avtal